Oyunda Duygulanım Ölçeği -Okul Öncesi Versiyonunun Türkçeye Uyarlama Çalışması (Adaptation of the Affect in Play Scale - Preschool Version to Turkish)


KARAKAŞ AKSOY M., AKSOY A. B.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2024 (Peer-Reviewed Journal)