Assessing experiential performance in basketball halls: a comparative measure through post occupancy evaluation (Basketbol Salonlarında Deneyimsel Performansın Değerlendirilmesi: İskan Sonrası Değerlendirme Yoluyla Karşılaştırmalı Bir Ölçüt)


Creative Commons License

Işıklar Bengi S., Topraklı A. Y.

ARCHITECTURAL ENGINEERING AND DESIGN MANAGEMENT, vol.40, no.40, pp.44-78, 2024 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 40
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.1080/17452007.2024.2371574
  • Journal Name: ARCHITECTURAL ENGINEERING AND DESIGN MANAGEMENT
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, Academic Search Premier, Agricultural & Environmental Science Database, Compendex, Environment Index, Index Islamicus, INSPEC, Civil Engineering Abstracts
  • Page Numbers: pp.44-78
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Designing architectural spaces that effectively cater to the dynamic and evolving needs of diverse user groups is a complex and challenging task. This complexity is especially pronounced in public spaces like basketball halls, which must accommodate a wide range of user needs and have specific spatial requirements to ensure optimal functionality and user satisfaction. This study introduces a novel measure for comparing qualitative data obtained from Post-Occupancy Evaluation (POE) studies in basketball halls. POE is a powerful tool for assessing how well a building meets its intended purpose and user needs after a period of occupancy. However, comparing the success of different buildings can be challenging when evaluations are based on qualitative data. To address this issue, our measure incorporates the perspectives of key decision-makers involved in different stages of the building's lifecycle: the designer, facility manager, and sports manager. These perspectives are integrated using the Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method SWARA. The validity of the proposed measure was tested through a field study. Results demonstrate its effectiveness in enabling the comparison of user-based qualitative data, offering a valuable tool for evaluating the experiential performance of basketball halls, a building type underrepresented in POE studies to date.

Çeşitli kullanıcı gruplarının dinamik ve gelişen ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayan mimari alanlar tasarlamak, karmaşık ve zorlu bir iştir. Bu karmaşıklık, çok çeşitli kullanıcı ihtiyacını karşılaması ve optimum işlevsellik ve kullanıcı memnuniyeti sağlamak için belirli mekânsal gereksinimlere sahip olması gereken basketbol salonları gibi kamusal alanlarda daha da belirgindir. Bu çalışma, basketbol salonlarında İskan Sonrası Değerlendirme (İng:Post Occupancy Evaluation - Türkçeye hatalı olarak Kullanım Sonrası Değerlendirme olarak da çevrilmiştir) çalışmalarından elde edilen nitel verileri karşılaştırmak için yeni bir ölçüt sunmaktadır. İskan Sonrası Değerlendirme, bir binanın belirli bir kullanım süresinden sonra amaçlanan amacını ve kullanıcı ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığını değerlendirmek için güçlü bir araçtır. Bununla birlikte, değerlendirmeler nitel verilere dayandığında, farklı binaların başarısını karşılaştırmak zor olabilir. Bu sorunu ele almak için ölçütümüz, binanın yaşam döngüsünün farklı aşamalarında yer alan kilit karar vericilerin bakış açılarını içermektedir: tasarımcı, tesis yöneticisi ve spor yöneticisi. Bu bakış açıları, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi SWARA kullanılarak entegre edilmiştir. Önerilen ölçütün geçerliliği bir saha çalışmasıyla test edilmiştir. Sonuçlar, kullanıcı tabanlı nitel verilerin karşılaştırılmasını sağlamadaki etkinliğini göstermekte ve bugüne kadar İskan Sonrası Değerlendirme çalışmalarında yeterince temsil edilmeyen bir bina türü olan basketbol salonlarının deneyimsel performansını değerlendirmek için değerli bir araç sunmaktadır.