Stabil KAH tanısında BT koroner anjiyografi


ŞAHİNARSLAN A.

5. Kardiyo Bahar Kardiyoloji Güncellemesi Toplantısı, Turkey, 22 - 25 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes