Baş dönmesi şikayetiyle acil servise başvuran hastalarda head thrust baş çevirme testinin periferik ve santral vertigo ayırıcı tanısındaki yeri


Güler S., KELEŞ A., BİLDİK F., KILIÇASLAN İ., DEMİRCAN A., GÜNDÜZ B., ...More

7. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes