İnterstisyel Akciğer Hastalığında Nöromusküler Elektrik Stimulasyonunun Pulmoner Fonksiyonlar, Dispne, Periferik Kas Kuvveti ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Ön rapor


CAMCIOĞLU B., BOŞNAK GÜÇLÜ M., KELEŞ M. N., OSKAY D., TÜRKTAŞ H. Ş.

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, 5 - 09 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes