ANTERİOR TRAVMATİK OMUZ İNSTABİLİTESİNİN ARTROSKOPİK TEDAVİSİ SONRASI REKÜRRENS RİSK FAKTÖRLERİ


KANATLI U., GEM M., ATAOĞLU M. B., BAŞAR S., ÖZTÜRK B. Y., ÖZER M.

9. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Turkey, 23 - 26 March 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes