Prospective Social Studies Teachers' Attitudes Towards Oral History Studies


Creative Commons License

Akbaba B., Kılcan B.

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.13, no.3, pp.746-758, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: e-İlköğretim Online (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.746-758
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to determine the prospective social studies teachers' attitudes towards oral history studies according to different variables. A total of 585 prospective teachers studying in the Social Studies Departments of Kastamonu, Bülent Ecevit, and Gazi Universities participated in the study. Results revealed that participants' attitudes did not vary significantly according to the variables such as gender; grade level; studies that participants carried out during their undergraduate education; the place they live; the number of historical novels, stories, and memories they read; and daily-spare time for media instruments (TV, Internet, radio, newspaper) for oral history studies before they started their undergraduate education. However, participants' attitudes varied significantly according to variables such as family members' gaining information related to past events, the frequency of oral history studies which were done during their undergraduate education, and the level of participants' curiosity about oral history studies.

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Kastamonu Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ana bilim dallarında öğrenim gören 585 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutumları; cinsiyet, sınıf düzeyi, lisans eğitimleri boyunca derslerinde sözlü tarih çalışması yapma durumu, lisans eğitimine başlamadan önce yaşanılan yer, tarihi roman, hikâye, hatırat okuma sayısı ve sözlü tarih çalışması için medya araçlarına (TV, İnternet, radyo, gazete) günlük ayrılan zaman değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermezken, aile fertlerinden sözlü tarih yoluyla geçmişe dair tarih bilgisi edinme durumu, lisans eğitimleri süresince derslerinde sözlü tarih çalışması yapılma durumu ve sözlü tarih çalışmalarına merak düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir.