Keratinizasyon göstermeyen odontojenik kistlerde sıvı içereğinin biyokimyasal ve immunolojik açıdan incelenmesi


YAMALIK M. K., ARAL İ. L., Bulut E.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Dergisi,, 1992 (Peer-Reviewed Journal)