COMPARISON OF 1PL, 2PL, 3PL AND 4 PL ITEM RESPONSE THEORY MODELS


Creative Commons License

Erdemir A., Önen E.

e-Turkish Studies (elektronik), vol.14, no.1, pp.307-332, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.14745
  • Journal Name: e-Turkish Studies (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.307-332

Abstract

Bu araştırma kapsamında 1PLM, 2PLM, 3PLM ve 4PLM’nin

araştırma verisine uyum düzeyleri incelenmiş, bu modeller altında ayrı

ayrı kestirilen madde ve yetenek parametrelerinin doğruluğu

karşılaştırılmış, maddelerin ve ilgili alt testin toplam olarak bu modeller

altında sağladıkları bilgi miktarları hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Bu

karşılaştırmaların yapılmasında MEB’den temin edilen 2012 SBS Türkçe

alt testi verileri kullanılmıştır. Bu verilerden seçkisiz olarak seçilen 1500

yanıtlayıcı, çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma sorularına

yönelik analize geçilmeden önce MTK varsayımları tek boyutluluk ve yerel

bağımsızlık test edilmiştir. Tek boyutluluk varsayımı için tetrakorik

korelasyon matrisine dayalı AFA yapılmış testin tek boyutlu olduğu

sonucuna ulaşılmıştır. Yerel bağımsızlık varsayımının karşılanıp

karşılanmadığının incelenmesinde Yen’in 𝑄3

istatistiği kullanılmış, ilgili

bütün madde çiftleri için bütün modeller altında yerel bağımsızlık

varsayımının karşılandığı görülmüştür. Model-veri uyumu bağlamında

en iyi uyuma sahip modelin 4PLM olduğu bulunmuştur. Madde

parametreleri R Studio programında MML kestirim yöntemi kullanılarak

kestirilmiştir. Madde parametrelerinin kestirimine ilişkin standart hata

değerleri oldukça küçüktür ve bu madde parametrelerinin doğru bir

şekilde kestirildiğine işaret etmektedir. Her bir yanıtlayıcı için ilgili bütün

modeller altında yetenek kestirimi ML kestirim yöntemi kullanılarak

yapılmıştır. Yetenek kestirimine ilişkin standart hatalar ANOVA

tekniğiyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu, 4PLM altında yapılan

kestirimin, diğer 3 modelden daha düşük standart hataya sahip

olduğunu ve yetenek parametresinin bu model altında daha kestirildiğini göstermektedir. Yine 4PLM’nin ilgili veri seti için sağladığı bilgi miktarının diğerlerinden fazla olduğu ve testin amacına uygun şekilde en fazla bilgiyi orta yetenek düzeyinde verdiği görülmüştür. Bütün modeller en fazla bilgiyi θ = -1 ile θ = 0 yetenek aralığında sağlamaktadırlar.