Hemşirelerin Hasta Haklarını Korumaya Yönelik Etik Davranışları Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


EYÜBOĞLU G., EYİKARA E., GÖÇMEN BAYKARA Z., GÜL Ş.

5. ulusal ve 1. uluslararası temel hemşirelik bakımı kongresi, 6 - 09 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes