Resin Cements and Their Usage Areas


Kaymaz A., Nalbant A. D.

ADO Klinik Bilimler Dergisi (online), vol.11, no.1, pp.71-77, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Advancements in dentistry foreground the importance of fixed dental prosthesis due to the climbing awareness of oral health among the patients. Cementation is one of the most important factors for the success of fixed prosthetic restorations. Fixed dental prosthesis came forward as a preferred method by decreasing the need for removable prosthesis and increasing aesthetical expectations. Recently, compared to traditional cementations, resin cement became the preferred method by dentists because of their superior chemical bonding, low microleakage and colour option properties. This review aims to provide an overview for resin cements, their kinds, and examine the recent developments. 

Diş hekimliğindeki gelişmeler, hastaların daha bilinçli olmasına bağlı olarak ağız sağlığının daha önem kazanması ve hareketli protez ihtiyacının azalması, estetik beklentilerin artması sabit protetik restorasyonları ön plana çıkarmıştır. Sabit protetik restorasyonların başarısında da en önemli faktörlerden biri simantasyon işlemidir. Son yıllarda geleneksel simanlara oranla rezin simanlar kimyasal bağlantı, düşük mikrosızıntı, renk seçenekleri ile estetiğe katkıları gibi özellikleriyle hekimler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bu derlemenin amacı; rezin simanlara genel bir bakış ve rezin siman çeşitlerini değerlendirmek ve güncel gelişmeleri incelemektir.