TÜRKİYE ‘DE BULUNAN MÜLTECİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR İLE İLGİLİ NİTEL BİR ÇALIŞMA


Topcu Z. , Türk M. S.

ULUSLARARASI MEDENİYETÇALIŞMALARI, vol.3, no.2, pp.191-206, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.26899/inciss.218
  • Title of Journal : ULUSLARARASI MEDENİYETÇALIŞMALARI
  • Page Numbers: pp.191-206

Abstract

Bu çalışmanın amacı; mültecilerin Türkiye‟de karşılaştıkları sosyoekonomik, kültürel ve eğitim sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaçla şu sorulara cevap aranmıştır. Mültecilerin karşılaştıkları sosyo- ekonomik sorunlar ile ilgili görüşleri nasıldır ve çözüm önerileri nelerdir? Mültecilerin karşılaştıkları kültürel sorunlar ile ilgili görüşleri nasıldır? Mültecilerin karşılaştıkları eğitim sorunları ile ilgili görüşleri nasıldır? Mültecilerin Türkiye‟de karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 20 mülteci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında mülteciler ile görüşme yapılarak sorulara cevap aranmıştır. Katılımcılardan doğrudan alıntı yapılırken katılımcıların hangi katılımcı olduğunun belli olması için mülteci (M) ile kodlanarak yanına katılımcı numarası verilmiştir. Verilen kodların yanına katılımcı numaraları eklenmiştir. Ayrıca verilerin çözümlenmesinde betimsel ve içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veriler, açık uçlu sorulardan oluşmuş formlardan elde edilmiştir.