CC- Gruplarının Lokal İç Endomorfizmaları


ARIKAN A.

XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, 10 September 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text