Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin FizikselDeğerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları


ÇALIŞKAN N., DOĞAN N., Sucu Çakmak N. C., Cihan Erdoğan B., EYÜBOĞLU G., EYİKARA E., ...More

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: Yes