Development of a smooth traction control algorithmfor an electric vehicle


Hisar Ç., Sefa İ.

3rd International ISIDE Conference on Industrial Design and Engineering, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Permanent magnet synchronous motors (PMSM) are widely used in many industrial applications such as robotic systems, electric-hybrid vehicles and elevator applications. Main advantages of the PMSM are reduced weight and volume, and fast dynamic responses. On the other hand, improvements in power switches and microprocessor technology play an important role in the development of drivers and increase the overall performance of the system.

In this study, first, the mathematical model and field oriented control which has the trajectory plan of the PMSM are designed and simulated. Then, in order to perform real-time control with high performance, a driver with a development board employing a 32-bit floating point is designed and implemented, and a different trajectory plans are applied and obtained results are reported comparatively.

Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar (PMSM), robotik sistemler, elektrikli-hibrit taşıtlar ve asansör uygulamaları gibi endüstrinin birçok alanında gün geçtikçe artan bir oranda yaygın olarak kullanılmaktadır. PMSM’nin tercih edilmesindeki önemli özellikler ise, hacimlerinin küçük, ağırlıklarının düşük ve dinamik tepkilerinin hızlı olmasıdır. Diğer yandan, güç anahtarları ve mikroişlemci teknolojisindeki gelişmeler sürücülerin de geliştirilmesinde önemli rol oynamakta ve sistemin toplam performansını artırmaktadır.

Bu çalışmada önce PMSM’nin simulink ortamında matematik modeli ve yörünge planına sahip alan yönlendirmeli kontrol yapısı hazırlanarak benzetim gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise uygulamada gerçek zamanlı kontrolün yüksek performansla yapılabilmesi amacıyla içeriğinde 32 bit floating point mikroişlemci bulunan geliştirme kartında algoritmanın çalıştırıldığı bir sürücü tasarlanmıştır ve farklı yörünge planları uygulanarak sonuçları karşılaştırmalı olarak rapor edilmiştir.