ALGERIA TALES FOCUS ON CULTURAL STUDIES


Genç A. , Yalçın P.

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, vol.15, no.6, pp.41-53, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 6
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46872/pj.319
  • Title of Journal : PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
  • Page Numbers: pp.41-53

Abstract

Tales are “generally created by the people, based on imagination, living in oral tradition, mostly people, animals and witches, gnomes, giants, fairy, etc. It is the starting point of this study with its characteristic of being a literary genre (TDK Dictionary) describing the extraordinary events that happened to beings and its cultural dimension reflecting the language, thought and world view of the land it was born. In this study, in North African countries, Algeria, which has been colonized for years, we will examine fairy tales and children's literature, and answer questions such as their ability to reflect their own self, national consciousness in their works and the effect of their situation on children's literature. The culture, values ​​and perspectives of this geography were approached from a different perspective through the selected sample tales, and the translations of cultural elements belonging to this culture were analyzed within the framework of Translation Studies Goal-Oriented Approach. As a result of the translation criticism, it was learned that the translators had a target language-oriented translation understanding. In addition, it has been concluded that the social and political problems faced by North African countries have an important influence on children's literature.

 

Masallar “genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebi tür” (TDK Güncel Türkçe Sözlük) olma özelliği ve doğduğu toprakların dilini, düşüncesini, dünya görüşünü yansıtan kültürel boyutuyla bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Sözkonusu çalışmada, yıllarca sömürge altında kalan Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde masala ve çocuk edebiyatına yönelik incelemelerde bulunulmuş, kendi öz benliklerini ve millet bilincini eserlerine yansıtabilme özelliklerine ve içinde bulundukları durumun çocuk yazınına olan etkisine dair sorulan sorulara cevap aranmıştır. Seçilen örneklem masallar üzerinden bu coğrafyanın kültürüne, değerlerine, olaylara bakış açılarına farklı bir açıdan yaklaşılmış, bu kültüre ait kültürel öğelerin çevirileri, Çeviribilim Erek Odaklı Yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan çeviri eleştirisi sonucunda çevirmenlerin erek dil odaklı bir çeviri anlayışına sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, yapılan incelemeler neticesinde Kuzey Afrika ülkelerinin içinde bulundukları sosyal ve siyasi problemlerin çocuk yazın alanı üzerinde önemli etki gücüne sahip olduğu görüşüne varılmıştır.