Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Görevlerinin Muhatapları Tarafından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Palaz T., Kılcan B., Akbaba B., Çepni O.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.248-264, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 5
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.248-264
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study was to determine the views of students, teachers, and parents towards performance homeworks assigned in social studies courses. Based on the development level data of Turkish Statistical Institution, the participants of the study consisted of 6 and 7th grade students studying in secondary schools located in the central districts of Ankara and chosen through convenience sampling method under purposeful sampling method in 2013-2014 education year spring term, social studies teachers employed in chosen schools, and their parents. This study designed as a case study under qualitative research method used a semi-structured interview form developed by the researchers. Data of the study was analyzed through content analysis. Results revealed that all the participants agreed that performance homeworks could not be completed without the help of internet, parents and stationery. Another result of the study was that parents and students were not guided well about performance projects and that performance homeworks assigned to students were above their level, and that performance homeworks did not contribute to students' value judgment and skills.

Bu araştırmada, sosyal bilgiler 6 ve 7. sınıf dersinde verilen performans görevlerine yönelik öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu; Türkiye İstatistik Kurumu gelişmişlik düzeyi verilerinden hareketle 2013-2014 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Ankara ilinin merkez ilçelerinde bulunan ortaokullardan amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine uygun olarak seçilmiş olan 6 ve 7. sınıf öğrencileri, seçilen okullarda görevli sosyal bilgiler öğretmenleri ve o sosyo-ekonomik düzeyde ikamet eden öğrenci velileri oluşturmaktadır. Durum çalışması olarak tasarlanan bu nitel çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Uygulama sonrası elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcı grubunu oluşturan bireylerin hepsinin üzerinde durdukları düşünce, performans görevlerinin yapılması konusunda internet, aile ve kırtasiye yardımına başvurulmadan bu görevlerin yerine getirilemeyeceğidir. Bir başka sonuç ise öğretmenler tarafından performans görevleriyle alakalı olarak velilere ve öğrencilere yeterli yönlendirmenin ve rehberliğin yapılmadığı, verilen performans görevlerinin öğrencilerin seviyelerinin üstünde olduğu, onların değer yargılarına ve becerilerine katkı sağlamadığı yönündeki düşüncelerdir.