Mandibulada Osteomyelitisin Sebeb Olduğu Patolojik Fraktür Olgu Bildirisi


ARAL İ. L., KARACA İ. R., Çeneteoğlu S.

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998 (Peer-Reviewed Journal)