Okul Öncesi Sosyal Beceri Eğitim Programı Pilot Çalışmasının Değerlendirilmesi Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 7 72 89 Doi 10 17359 ACED 2015714079 ASOS indeks


ÖMEROĞLU E., BÜYÜKÖZTÜRK Ş., AYDOĞAN Y., ÇAKAN M., ÖZYÜREK A., GÜLTEKİN AKDUMAN G., ...More

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi AÇED, vol.7, no.7, pp.72-89, 2015 (Peer-Reviewed Journal)