TARİHİ SU YAPILARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRME YÖNTEMİYLE KORUNMASI KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME


Üner S., SAĞIROĞLU DEMİRCİ Ö. , GÜNGÖR C.

6. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 December 2021, vol.1, no.442021, pp.80-87 identifier identifier identifier

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Doi Number: 10.1016/j.cmpb.2012.12.005
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80-87
  • Keywords: Image processing, Classification, Nucleus segmentation, Estrogen receptor (ER) status evaluation, Breast cancer prognosis, ESTROGEN-RECEPTOR, IMAGE-ANALYSIS, IMMUNOHISTOCHEMISTRY, QUANTIFICATION, MICROARRAYS, CARCINOMAS, EXPRESSION, SECTIONS, SYSTEM, ISSUES

Abstract

İnsanlık tarihi boyunca su kaynaklarına erişim ve suyun kullanımı yaşamın sürdürülebilmesi açısından

önemli bir faktör olmuştur. Yerleşim yerlerinin planlanmasında, su kaynaklarının konumu ve topografyaya

uygun olarak suyun taşınması gibi konular büyük önem taşımıştır. Bu amaç doğrultusunda zaman içinde

dağıtım, depolama, taşıma, temizlenme ve suyu kullanma gibi farklı fonksiyonlardaki yapılar kullanılmıştır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, bu yapıların yerini daha verimli çalışan modern şebeke sistemleri almış

ve yapıların birçoğu işlevini kaybederek atıl durumda kalmıştır. Yapıldıkları dönemin yapım teknolojisi

ve malzeme kullanımı ile ilgili verileri barındıran, tarihi ve kültürel değeri yüksek bu yapıların korunarak

gelecek kuşaklara aktarılmaları oldukça önemlidir. Çok sayıda tarihi su yapısı bulunan ülkemizde, yapıların

korunması için yeniden işlevlendirme yöntemi sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında da tarihi su

yapılarının yeniden işlevlendirme yöntemi ile korunması konusu incelenmiştir. Literatür taraması kapsamında,

yurt içi ve yurt dışında yeniden işlevlendirilmiş 18 adet tarihi su yapısı incelenmiştir. Bu yapılar,

ICOMOS ve bağlantılı olduğu kurumlarca ortaya konulmuş ve literatürde sıkça tartışılan koruma ve yeniden

işlevlendirme kriterleri bağlamında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, yurt içindeki uygulamalarda kriterlere

büyük oranda uyulmadığını ve yeniden işlevlendirme yöntemine dair bir rehber eksikliği olduğunu

göstermiştir. Çalışma sonucunda sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve yerel yönetimlerin ortak hazırladığı

bir yeniden işlevlendirme rehberi oluşturulmasının, yapıların korunması bakımından oldukça önemli

olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonucuna ek olarak, su yapılarını yeniden işlevlendirme kriterleri

sıralanmış ve bu kriterlerle hazırlanacak rehberlere bir zemin oluşturmak amaçlanmıştır.