Fizik Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İsteklilik Durumu, Laboratuvar Endişeleri Ve Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi


ÖZKAN E., İNĞEÇ Ş. , KARADAĞ M.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100.Yıl Eğitim Sempozyumu, 26 - 28 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text