About


Akıllı/Yenilikçi Malzemeler ve Toz Metalurjisi Araştırma Grubu (AYTOM), günümüz teknolojisini takip ederek, ileri malzeme teknolojilerindeki en son bilimsel ve endüstriyel gelişmeler ışığında akıllı/yenilikçi fonksiyonel malzemeler ile toz metalurjisi yöntemindeki yenilikçi yönleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

AYTOM yeni nesil fonksiyonel malzemeleri ve toz teknolojilerini kapsayan lisansüstü çalışmalar yapan disiplinler arası öğrenciler ile uzmanları bir araya getirmeyi ve bu birliktelikten çıkan ürünleri ulusal ve uluslararası projelere dönüştürmeyi öncelik edinmiştir.   

Yapılan akademik çalışmaların, bilimsel ve teknik başarılarının uygulanabilirliğini artırmak için başta biomalzeme, havacılık ve savunma sektörü olmak üzere öncü kuruluşlar ile işbirlikleri hedeflenmektedir.