Advising Theses

Desıgn And Productıon Of A Novel Bone Scaffoldıng Usıng Addıtıve Manufacturıng For Tıssue Engıneerıng

ŞAHİN İ. (Consultant), GÖKÇE H. (Co-Consultant)
Postgraduate - 2019

Robot tutucuların optimum tasarımı için çok amaçlı hibrit bir yöntem önerisi

ŞAHİN İ. (Consultant)
Postgraduate - 2019

A Study On The Performance Evaluatıon Of Dıfferent Topology Optımızatıon Algorıthms

Şahin İ., Gökçe H. (Co-Consultant)
Postgraduate - 2020 Sustainable Development