About


Prof. Dr. Aysel Çağlan GÜNAL liderliğinde çalışma ekibimiz sucul canlılar üzerinde pestisitler, biyosidaller, ilaçlar, farmasotikler, kalıcı organik kirleiticiler, mikroplastikler ve nanopartiküllerin etkilerini fizyolojik, immünolojik biyokimyasal, moleküler ve histopatolojik açıdan araştırmaktadır.