About


Araştırma grubumuz hesaplamalı fizik, kimya ve nano medikal  konularında Yoğunluk  Fonksiyoneli Teorisini kullanarak ilk ilkeler yöntemleriyle  iki ve üç boyutlu malzemeler hakkında bilgi edinmek için deneysel veri kullanmadan yüksek hassasiyetle  deneye yakın sonuçlar veren  teorik araştırma grubudur. Grubumuzda  VASP,  MATERIAL STUDIO, QUANTUM ESPRESSO gibi paket programlar kullanılmaktadır.  Genel olarak aşağıdaki konular çalışılmakla birlikte her türlü hesaplamalı konuyla ilgilenmekteyiz. 

  • Malzemelerin yapısal, elastik, elektronik, titreşim, optik ve termodinamik özellikleri
  • Hidrojen depolama ve su ayrışımı ile hidrojen elde edilmesi 
  • Termoelektrik malzemeler ve transport özellikleri
  • İki boyutlu hetero yapıların fiziksel özellikleri
  • Moleküler dinamik hesaplamalar
  • Moleküllerin  özelliklerinin incelenmesi
  • Yüzeylerin molekül ile etkileşimi ve gaz sensörü özellikleri
  • Biyomedikal sönsör özellikleri