About


Doktora, master ve uzmanlık öğrencileirnden oluşan araştıma grubumuz moleküler düzeyde çalışmalarını sürdürmektedir.

Öncelikli çalışma konularımız kemik metabolizması, toksikoloji ve biyobelirteç tanımlaması üzerinedir.