About

SESHAT AR-GE Grubu, herbir öğrenciye, bireysel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, kendi zaman çizgisi içinde gösterdiği gelişimi/öğrenmeyi onayan ve onurlandıran derinlikte gerbildirimler sağlamada kullanışlı olabilecek hassasslıkta tasarlanmış ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında, kuram temelli, çok-disiplinli proje çalışmaları yürütmektedir. Dr. Derya Akbaş, Dr. Esra Sözer Boz ve E. Cihat Çorbacı'nın yer aldığı çekirdek ölçmeci grubu, mevcut projelerimizin, biyometrik ölçüm destekli uygulama ve boylamsal veri analizi aşamalarında aktif olarak görev almakta ve işbirlikli AR-GE projelerimiz için ihtiyacımız olan labaratuar protokolleri ve hibrid ölçme yöntemleri ile ilgili yayın çalışmalarını sürdürmektedir.