Projects

Nesnelerin ı̇nterneti için sis hesaplama temelli karmaşık olay işleme ve değerli ı̇çerik çıkarımı

TUBITAK Project, 2018 - 2021