Projects

Nesnelerin ı̇nterneti için sis hesaplama temelli karmaşık olay işleme ve değerli ı̇çerik çıkarımı