Advising Theses

SÖZCÜKSEL ANALİZ KULLANARAK KÖTÜ NİYETLİ URL'LERİ DERİN ÖĞRENME TEKNİKLERİ İLE TESPİT ETME

Postgraduate - 2019

Yazılım Tanımlı Ağlar için Siber Tehdit İstihbaratı Destekli Savunma Sistemi Geliştirme

Doctorate - 2020

Corporate E-Maıl Classıfıcatıon System

Postgraduate - 2017

Bulutta etkin sanal makine göçü için yöntemler geliştirme

Postgraduate - 2019

Developıng Server Monıtorıng And Trackıng System Agaınst Insıder Attacks

Postgraduate - 2017

Yazılım tanımlı ağlarda içerik tabanlı yönlendirme

Postgraduate - 2019

Multı Hop Communıcatıon Wıth Smartphones Over Bluetooth: A Solutıon For Androıd Platform

Postgraduate - 2017

Yazılım tanımlı ağlarda hizmet dışı bırakma saldırılarının tespiti ve engellenmesi

Postgraduate - 2019