Projects

Öncü Bileşik Optimizasyonu ile Yeni Selektif SIRT2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Yeni Selektif SIRT2 İnhibitörlerinin Tasarımı, Sentezi, Biyolojik Aktivitelerinin Tayini ve Yapı-Etki İlişkilerinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2018 - 2022

Yeni NAMPT İnhibitörlerinin Sanal Tarama Yöntemi ile Keşfi

Eren G. (Executive)
TUBITAK Project, 2018 - 2019

Sanal Tarama Yöntemi İle Ulaşılan Sirtuin İnhibitörü Olabilecek Bileşiklerin Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

Ligand ve Yapı Temelli Yaklaşımların Birlikte Kullanıldığı Sanal Tarama Yöntemi Ile Yeni SIRT2 İnhibitörlerinin Keşfi

Eren G. (Executive), Atalay R.
TUBITAK Project, 2015 - 2017