Projects

Türkiye'de Uyarlanmış Fiziksel Aktivite, Rekreasyon, Beden Eğitimi ve Spor: İlgili Araştırma, Uygulama, Politika ve Yapıların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Sosyal Medyada Sağır Etkileşimine Rekreatif Bir Yaklaşım: İnteraktif Dijital Hikaye Anlatıcılığı

TUBITAK Project, 2017 - 2017

E-İŞİT Developing Electronic Material for Higher Education for Hearing Disabled People (e-isit)

World Bank Supported Project, 2009 - 2010 Sustainable Development