Education Information

Education Information

 • 1994 - 1997 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1991 - 1993 Post Graduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1982 - 1987 Under Graduate

  Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Selenyumun Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ve Diferansiyel Puls Polarografisi ile Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1993 Post Graduate

  Anodik Sıyırma Voltametrisi(ASV) ile Sigara Tütününde Eser Element Tayini

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English