Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gaucher Tip I Hastalığında Kardiyak Tutulumun Erken Saptanması için Bir Alternatif: Speckle Tracking Ekokardiyografi

VII. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi 25-27 Kasım 2021 Çevrimiçi Kongre http://lizozomal2021.org/, Turkey, 25 - 27 November 2021

Gastrointestinal Involvement at the Junction of Wolman Disease and COVID 19

14th International Congress Of Inborn Errors Of Metabolism, Sidney, Australia, 21 - 23 November 2021 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Mitokondriyal Yağ Asidi Oksidasyon Defektleri, Güncel Gelişmeler ve Potansiyel Tedavi Yaklaşımları - 2022

in: Türkiye Klinikleri, Doç.Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, Doç. Dr. Engin Köse, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.45-48, 2022

MATERNAL FENİLKETONÜRİ ve BESLENME TEDAVİSİ

in: KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME TEDAVİSİ, Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat Prof. Dr. Coşkun Çeltik Kürşat Bora Çarman Ulaş Emre Akbulut Taşkın Taş, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.202-208, 2021

Metrics

Publication

9

Project

1
UN Sustainable Development Goals