Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Tinkercad on Students' Computational Thinking Skills and Perceptions: ACase of Ankara Province

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.20, sa.1, ss.25-38, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algısı İle İnternet Bağımlılığının İncelenmesi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.609-638, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri İçin Veri Toplama Aracı: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences, cilt.15, sa.3, ss.301-323, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR BETİMSEL ANALİZ ÇALIŞMASI

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.15, sa.4, ss.319-338, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.902-919, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foreign Language Teaching with MOOCS: Comparison of Germany, France and Turkey

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.63-76, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

An investigation of office management and executive assistant lecturers’ attitudes towards information technology

İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.13, sa.49, ss.23-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.874-897, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

STUDENTS WHO TRAINING IN THE WEB BASED DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT PERCEPTIONS AGAINST MANAGEMENT PROCESS

STUDENTS WHO TRAINING IN THE WEB BASED DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT PERCEPTIONS AGAINST MANAGEMENT PROCESS, cilt.3, sa.4, ss.41-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21. Yüzyıl Becerileri Işığında Fatih Projesi Değerlendirmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.2, ss.209-229, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of FATIH Project in the Consideration of 21st Century Skills

GUJGEF, cilt.35, sa.2, ss.209-229, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E Learning as a Teaching Strategy Actively Used in FATIH Project

European Journal of Educational Research, cilt.4, sa.1, ss.38-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Preservice Teachers Opinions Regarding To Augmented Reality Learning

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.403-413, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fatih Projesi Kapsamında Yer Alan Öğretmen ve Öğrencilerin Projeden Beklentileri ve Bilişim Teknolojileri Kullanımına Karşı Algıları

Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.46-63, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmenlerin COVİD 19Günlerinde Canlı Ders, ÖYS Kullanım Deneyimleri: Algılar, Kaygılar, İstekler

International Congress of Pedagogical Research (ICOPR’20), Düzce, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2020, cilt.1, ss.3838

Türkiye’de Programlama Eğitimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Aralık 2019

21. YY Öğretenlerinin Öğretme Becerileri

Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı, UGEBAK 2019, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Eylül 2019

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Duygusal İlişkiler üzerine Etkisi

Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı, UGEBAK 2019, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Eylül 2019

21. yy becerilerinden: Bilişsel düşünme becerisinin Dünya ve Türkiye’xxdeki Durumuna sistematik bir Bakış

INTE 2019 - International Conference on New Horizons in Education, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Temmuz 2019

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Yeterlilikleri ile Teknoloji Bağımlılığı İlişkisi

ICTS 2019 - 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Türkiye’deki Eğitim Entegrasyon Projeleri ve Öğretmen Görüşleri

ICTS 2019 - 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

WhatsApp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

Öğretmen adaylarının oyun tercihleri ve bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının incelenmesi Gazi Üniversitesi örneği

II. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Afyon, Türkiye, 20 Haziran - 22 Mayıs 2014, ss.107

Arttırılmış gerçeklik ve eğitimde kullanımı

6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.219

Kitap & Kitap Bölümleri

Teknolojide Yenilikler, Eğilimler ve Araçlar

Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, ONUR ZAHAL, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.345-378, 2020

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Temel Kavramların Öğretimi İçin Mobil Uygulama Tasarımı

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, AYTEKİN İŞMAN,BUKET AKKOYUNLU,HATİCE FERHAN ODABAŞI, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.723-735, 2020 Creative Commons License

21. YY ’da Eğitim Ortamlarında Dijital Hikâyelemenin Önemi Ve Dijital Hikâye Oluşturma Programlarına Örnekler

Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, ONUR ZAHAL, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.269-288, 2020

Tablolama ve Entegre Programları

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, ERYILMAZ SELAMİ, ÇAKIR HÜSEYİN, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.306-326, 2014

Web temelli eğitim

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Selami Eryılmaz, Hüseyin Çakır, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.430-448, 2014

Bilgisayara Giriş

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Eryılmaz Selami, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.26-114, 2014

İnternet Sorunları

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Eryılmaz Selami, Çakır Hüseyin, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.201-216, 2014

İnternet Etiği ve Bilişim Suçları

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Eryılmaz Selami, Çakır Hüseyin, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.217-242, 2014

Mobil Öğrenme

Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, ERYILMAZ SELAMİ, ÇAKIR HÜSEYİN, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.482-508, 2014

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Özgün Yayıncılık, Ankara, 2008

Bilgisayar 1

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005

Bilgisayar 2

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005

Bilgisayar 3

Tutibay Yayınları, Ankara, 1994

Bilgisayar I

Tutibay Yayınları, Ankara, 1994

Bilgisayar 2

Tutibay Yayınları, Ankara, 1993

Bilgisayar 4

Tutibay Yayınları, Ankara, 1993

Basic

Tutibay Yayınları, Ankara, 1991