Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pneumoscrotum Due to Mechanical Ventilation in COVID-19 Patient in Intensive Care: A Case Report

ARUD 2023-Balkan States Anesthesia Days - VIII, Ankara, Turkey, 28 April 2023, vol.31, pp.113-115

Anesthetic Management for Oocyte Retrieval

Complementary Perspectives on ART:Promising Innovations, 21 December 2022

Uyku apneli hastada sedasyon uygulaması: bir olgu sunumu

8th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 4 - 05 March 2022

Anesthetic Approach of a Patient With a Story of Rocuronium Induced Anaphylaxis

7th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Turkey, 03 September 2021

Laparoscopic Tube Ligation Under Spinal Anesthesia in a Patient with History of COVID-19 Pneumonia: A Case Report

1st International Dr. Safiye Ali Multidiciplinary Studies Congress In Health Sciences, Turkey, 06 August 2021 Sustainable Development

Investigation of QTc Prolongation in Patients Using Hydroxychloroquine for COVID-19

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Online, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.641-648

Türkiye’de Covıd-19 Pandemisine Yönelik Halkın Bilgi Düzeyinin ve Bakış Açısının Değerlendirilmesi

International congress of medicine and health sciences, Turkey, 26 - 28 April 2021, pp.328-329

Complete Atrioventricular Block After Intake of Nebivolol for Suicidal Attempt

1. Uluslararası ve 24. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, 25 May 2019

Neuraxial analgesia for labor: standard vs novel approach

Euroanaesthesia2018, Kopenhag, Denmark, 04 June 2018

' Sinir Gazı Sarinin Toksik Etkileri

22. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 April 2017, pp.61

Books & Book Chapters

Kan Ürünlerine Genel Bakış

in: Tıp ve Sağlık Bilimlerine Genel Bakış, Çevirme Ayşe, Demir Gülsen, Sevil Ümran, Yücel Ali Serdar, Özpınar Saliha, Gürkan Ayça, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, pp.400-424, 2022

KRİTİK HASTA BAKIMINDA SIK KULLANILAN SKORLAMALAR

in: TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Ümran Sevil,Çetin yaman,Gülten HErgüner,Ali serdar yücel,Ayça gürkan,Süleyman derman, Editor, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.176-200, 2021

Gebe Olguda Zor Havayolu Yönetimi

in: Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi, Kurtipek Ö,Ünal Y,Arslan M,Alkan, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.101-113, 2021 Creative Commons License

COVID-19 Pandemisinde Anestezi Yaklaşımı ve Ameliyathane Kuralları

in: COVID-19 ve Sağlık Araştırmaları, Ekicibaşı Mehmet Erkan, Editor, Efe Akademi Yayınevi, pp.219-235, 2021 Sustainable Development

Kalp kateterizasyon laboratuvarında sedasyon

in: Anestezi Pratiğinde sedasyon, Berrin Işık, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.201-246, 2019

Kalbin Ultrasonografik Değerlendirilmesi (Ekokardiyografi)

in: Klinik Anestezide Ultrasonografi, Prof.Dr.Ömer Kurtipek, Prof.Dr.Neslihan Alkış, Prof.Dr.Berrin Işık, Prof.Dr.Zekeriyya Alanoğlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.53-83, 2019