Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Case of Tricuspid Regurgitation after Blunt Chest Trauma

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.31, no.4, pp.657-659, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Nadir Görülen Bronş Basısı Nedeni: Hafif Pulmoner Hipertansiyon

Turkish Journal of Pediatric Disease, vol.5, pp.1-4, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Çölyak Hastası Çocuklarda Glutensiz Diyetin Hematolojik Parametreler Üzerindeki Etkileri

Kocatepe Tıp Dergisi, vol.19, no.26, pp.126-130, 2018 (Other Refereed National Journals)

Semptomatik ve Asemptomatik Üfürümlü Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı

peadiatric heart journal, vol.3, no.2, pp.60-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

Pulmonary arterial hypertension and the relationship between IGF-1, IGFB3.

Pediatric Heart Journal, vol.2, no.2, pp.51-55, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION AND THE RELATIONSHIPBETWEEN IGF 1 IGFBP3

türkiye klinikleri Pediatric Heart Journal, vol.2, no.2, pp.51-55, 2015 (Other Refereed National Journals)

Marfan Sendromu ve diğerleri

Pediatrik Sistemik Hastalıklarda Kalp Tutulumu Özel Sayısı, 2015 (Other Refereed National Journals)

Cardiac Tamponade as Initial Presentationof T-Cell Lymphoblastic Leukemia:Case Report

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.3, no.23, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Postoperatif zor ekstübasyon: Tanı konmamış MAPCA

18. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019

Serebellar İnfarkt ile başvuran sol atriyal miksoma olgusu

18. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019

Çölyak Hastası Çocuklarda glutensiz diyetin Hematolojik Parametrelere etkileri

3. uluslararası Sağlık Bilimleri kongresi, 29 November - 01 December 2018

pEDİATRİK pah, bERABER çÖZELİM

2. ULUSAL ADHAD, Turkey, 16 - 18 April 2018

Çocuklarda atopik dermatitin ağırlığı ile serum periostin düzeyi arasındaki ilişki

XXIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Kongresi, Turkey, 8 - 12 October 2016

The Effects of Iron Treatment upon Viscosity for Children with Cyanotic Congenital Heart Disease

50th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Rome, Italy, June 1–4, 2016, 1 - 04 June 2016

Myoperikardit olgu serisi

15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2016

Asetil Salisilik Asit Kullanımına sekonder gelişen DRESS sendromu

14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Klap Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 18 April 2015, vol.27, pp.227-230

Çocuklarda Nadir Görülen Bir Aspirasyon:Toprak Aspirasyonu

59. Türkiye Milli Pediatri, 3. İtalyan-Türk-İran Pediatri Kongresi, 4 - 08 November 2015

Eritema Multiforme Tanısı Konulan Bir Olguda Çok Nadir Bir Neden: Human Bocavirüs

59. Türkiye Milli Pediatri, 3. İtalyan-Türk-İran Pediatri Kongresi, 4 - 08 November 2015

Çomak Parmak ve Kontakt Dermatitten Çölyak Hastalığına: Bir Olgu Sunumu

59. Türkiye Milli Pediatri, 3. İtalyan-Türk-İran Pediatri Kongresi, 4 - 08 November 2015

Dokuz aylık bebekte şiddetli ekstazi zehirlenmesi

12. Çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Turkey, 17 - 19 April 2015

Künt Göğüs Travması Sonrasında Gelişen Pürülan Perikardit

14. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Klap Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 18 April 2015

Total pulmoner venöz dönüş anomalisinde farklı ekokardiyografi bulguları

14. ulusal çocuk kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi kongresi, Turkey, 15 - 18 April 2015

Sağ Ventrikül kitle Eksizyonu

12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2013

Ailevi Akdeniz Ateşi ve Romatizmal Kapak Hastalığı Birlikteliği

12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Klap Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2013

Books & Book Chapters

Hücresel elektrofizyoloji ve elektrokardiyografi

in: Pediatrik EKG değerlendirmeye algoritmik bir yaklaşım, Serdar Kula, Editor, Ema Kitap evi, pp.2-13, 2019