Education Information

Education Information

  • 1980 - 1985 Doctorate

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

  • 1979 - 1980 Postgraduate

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

  • 1974 - 1979 Undergraduate

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Turkey