Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üstün Zekâlılara Yönelik Kapsayıcı Eğitim Girişimleri Ve Politika Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme

4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2022 Sustainable Development

Basında Üstün Yetenekliler: Haberler Üzerine İçerik Analizi

3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2020

Zihinsel Engelli Öğrencilere Çevre Hesaplaması Öğretiminde Doğrudan Öğretim Modelinin Etkililiğinin İncelenmesi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.518-519

Üstbiliş, Zekâ ve Üstün Zekâ

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.554-555

Development of Orientation and Mobility Skill Assessment Tool (OMSAT/YOBDA ) for Visually Impaired Students

INTCESS 2016, 3rd International Conference on Education and Social Sciences, İstanbul, İstanbul, Turkey, 8 - 10 February 2016

Development of Orientation and Mobility Skill Assessment Tool OMSAT YOBDA for Visually Impaired Students

INTCESS 2016- 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 8 - 10 February 2016

Books & Book Chapters

Kapsayıcı Eğitim ve Bileşenleri

in: KAPSAYICI EĞİTİM ORTAMLARINDA AKADEMİK BECERİLERİN DESTEKLENMESİ, Sanır Hanifi, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-32, 2022 Sustainable Development

Farklılaştırılmış Sınıflarda Bilişsel Strateji Öğretimi

in: Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Farklılaştırılmış Öğretim, Eğitimciler İçin Etkili Uygulamalar, Hayriye Gül KURUYER, Ahmet ÇAKIROĞLU, İsa Birkan GÜLDENOĞLU, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.193-233, 2022

Matematik öğretimini destekleyen teknoloji araçları

in: Sınıf Ortamında Destekleyici Teknoloji, Töret, G., & Kocaöz, O. E, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.93-108, 2021