Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - 2022 Associate Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2011 - 2016 Assistant Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2009 - 2011 Lecturer

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2007 - 2009 Lecturer

  Ufuk University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Gazi University

 • 2020 - Continues Yükseköğretim Kurulu Tıp, Hemşirelik, Ebelik Bilim Alanları Danışma Komisyonu Üye

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - Continues Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2020 - Continues Ölçme Değerlendirme Kurulu Üyesi

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2019 - Continues Program Değerlendirme Kurulu Üyesi

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

 • 2018 - Continues Rectorate Commissioner

  Gazi University

 • 2010 - Continues Ethics Committee Member

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 • 2017 - 2020 Vice Dean

  Gazi University, Tıp Fakültesi

 • 2013 - 2017 Yıl Koordinatörü

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Eğitim Koordinatörlüğü

 • 2010 - 2013 Assistant Coordinator

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Eğitim koordinatörlüğü

 • 2007 - 2009 Ethics Committee Member

  Ufuk University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne

Non Academic Experience

 • 2022 - Continues ULUSAL ZEHİR MERKEZİ BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

  Ministry, SAĞLIK BAKANLIĞI, UZEM

 • 2022 - 2023 TİTCK BİYOBENZER ÜRÜN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYELİĞİ

  Ministry, SAĞLIK BAKANLIĞI, TİTCK

 • 2021 - 2022 ÖLÇME DEĞERLENDİRME ALT ÇALIŞMA GRUBU

  TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

 • 2004 - 2007 Hekim

  Ministry, Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Ankara

 • 2004 - 2007 Dr.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 1997 - 2004 Hekim

  Ministry, Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Akyurt Merkez Sağlık Ocağı, Ankara

 • 1997 - 2004 Dr.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

 • 1996 - 1997 Sorumlu Hekim

  Ministry, Sağlık Bakanlığı, Van İl Sağlık Müdürlüğü, Erçiş Çelebibağ Sağlık Ocağı, Van

 • 1996 - 1997 Dr.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

Courses

 • Undergraduate Akılcı ilaç kullanımı

 • Undergraduate Güvenli ilaç kullanımı

 • Undergraduate klinik bilimlere Giriş-Sempatomimetikler

 • Undergraduate Klinik Bilimlere Giriş-Otonom sinir sistemi farmakolojisine giriş

 • Undergraduate Klinik Bilimlere Giriş-Sempatolitikler

 • Undergraduate Klinik Bilimlere Giriş - Parasempatomimetikler

 • Undergraduate AKılcı ilaç kullanımı

 • Undergraduate Klinik Bilimlere Giriş-Parasempatolitikler

 • Doctorate FARMAKOVİJİLANS

 • Undergraduate Akılcı İlaç Kullanmı

 • Undergraduate ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR

 • Undergraduate PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

 • Undergraduate SİNİR KAS KAVŞAĞINA ETKİLİ İLAÇLAR

 • Undergraduate TIP FAKÜLTESİ PDÖ UYGULAMALARI

 • Undergraduate GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

 • Doctorate SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ

 • Undergraduate ÇOCUKLARDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI

 • Doctorate İLAÇ TARAMA TESTLERİ -

 • Undergraduate DİŞ HEKİMLİĞİNDEAKILCI İLAÇ KULLANIMI

 • Undergraduate ANTİDEPRESANLAR

 • Undergraduate SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİNE GİRİŞ

 • Doctorate OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ

 • Undergraduate SIVI ELEKTROLİT DENGESİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR

 • Postgraduate SİSTEMLER FARMAKOLOJİSİ-2

 • Postgraduate İLAÇ TARAMA TESTLERİ -2

 • Undergraduate NARKOTİK ANALJEZİKLER(Tıp Fakültesi)

 • Postgraduate İLAÇ TARAMA TESTLERİ -1

 • Undergraduate NÖROLEPTİKLER

 • Undergraduate AMİN YAPISINDAKİ OTAKOİDLER

 • Postgraduate SİSTEMLER FARMAKOLOJİSİ-1

 • Undergraduate SEMPATOLİTİK İLAÇLAR

 • Doctorate FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER(TEORİK)

 • Undergraduate TIPTA İLETİŞİM BECERİLERİ

 • Undergraduate SEMPATOMİMETİK İLAÇLAR

 • Doctorate SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ

 • Undergraduate TIP FAKÜLTESİ PROBLEME DAYALI TIP UYGULAMALARI

 • Undergraduate YAŞLILARDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI (YAŞLI SAĞLIĞI PANELİ)

 • Undergraduate TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BECERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI