Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaöğretim Almanca Ders Kitaplarında Karşılaşılan EvrenselDeğerler

Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019), Bodrum/MUĞLA, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.50

Tekerleme Öğretiminin Anadolu Liselerinde Almanca’xxyı İkinci Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Almanca Sesletim Becerilerine Etkisi

International Conference on New Horizons in Education Conference (INTE), Paris, France, 18 - 20 July 2018, pp.871

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDA YER ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROFİLİ:GAZİ EĞİTİM ÖRNEĞİ

Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Berlin, Germany, 28 June - 01 July 2018, pp.25-27

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRETİMİNİN BAŞARI DURUMU

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCES, Tallinn, Estonia, 6 - 07 July 2018, pp.81

GAZİ ÜNİVERSİTESI ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA YER ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİNİN SAPTANMASI

3.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2018), Skopje, Macedonia, 9 - 11 July 2018, pp.63

Books & Book Chapters