Announcements & Documents

VERİ OKURYAZARLIĞI (TRT RADYO PROGRAMI)
Other
8/27/2021

TRT RADYO PROGRAMI,  VERİ OKURYAZARLIĞI, https://www.youtube.com/watch?v=qHw2_3N830o

Açık Kaynak "Dijital Okuryazarlık Kitap Serisi"
Announcement
12/19/2020

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu açık kaynak yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, Dijital Okur-Yazarlık konusunda zengin içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre ve yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi”ni başlatmıştır.

Projenin ilk açık kaynak kitabı “Dijital Okur-Yazarlık” https://acikkaynak.gim.org.tr/kitap.html adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. 

Açık Kaynak "Siber Güvenlik ve Savunma Kitap Serisi"
Announcement
12/18/2020

Siber Güvenlik ve Savunma Kitap Serisi #1: Siber Güvenlik ve Farkındalık

Siber Güvenlik ve Savunma Kitap Serisi #2: Problemler ve Çözümler

Siber Güvenlik ve Savunma Kitap Serisi #3: Standartlar ve Uygulamalar

International Journal of Information Security Science
Announcement
12/18/2020

International Journal of Information Security Science is a quarterly published journal and operates an online submission and peer review system allowing authors to submit articles online and track their progress via its online website. The IJISS does not charge any publication or processing fee. The Journal currently has an acceptance rate of 31%. The Journal has been indexed by ULAKBIM TR Dizin, EBSCO, CNKIDOAJCiteFactorWorldCat, CNKI, Index Copernicus, AE GlobalGoogle Index, so far.

The coverage of IJISS includes the following topics, but not limited to:

 • Securing Networks, Computers, Services, Systems, Databases
 • Digital Forensics, Procedures, Tools, Techniques, Surveillance Technology 
 • Information Security Science (ISS) and Engineering 
 • Cryptographic software and hardware for embedded systems, 
 • Coding theory and applications of finite fields and elliptic curves to cryptography 
 • Artificial Intelligence Techniques for ISS and Engineering
 • Smart Card, RFID, NFC, Security of 3G, 4G, 5G, 6G, etc. 
 • Recent Theory, Trends, Technologies and Applications in ISS
 • Security Risk Analysis, Modelling, Evaluation and Management 
 • Security Weaknesses on Information and Communication
 • Secure Coding, Source Code Auditing and Review
 • Critical Information and Infrastructure Security 
 • Security Standards, Protocols and Policies 
 • Key and Identity Management Trust Models
 • Mobile Communication and Application Security 
 • Data Privacy, Privacy Theory and Engineering 
 • e-Governance and e-Government Security 
 • Cryptography and Cryptoanalysis
 • Steganography and Steganalysis 
 • Operating System Security 
 • Clouds and Virtual Machine Security 
 • E-Sign and Public Key Infrastructure
 • Securing Mobile Networks and Devices 
 • Wireless, Ad Hoc and Sensor Network Security 
 • Web and Web Application Security
 • Information Security Audits
 • Securing Digital Rights and Management
 • Penetration Tests, Tools and Techniques 
 • Social Engineering Attacks and Prevention 
 • Intrusion Detection and Prevention Systems 
 • Content Protection
 • Malicious Software Threats and Protection 
 • Public Awareness and Education for ISS
 • Future Directions and Challenges in ISS 
 • Etichal Hacking 
 • Software Security
 • Biometrics
 • Cyber security, Warefare, Defense and policies
 • IoT and Industry 4.0
 • M2M Security
 • Big Data

Açık Kaynak "Yapay Zeka ve Büyük Veri Kitap Serisi"
Announcement
12/18/2020

Açık kaynak "Yapay Zeka ve Büyük Veri : Teknolojiler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar" isimli Yapay Zeka ve Büyük Veri Kitap Serisi - 1 yayımlandı.

Ücretsiz olarak bu kaynağa erişebilir, indirebilir ve bunu paylaşabilirsiniz. Bu kitap açık kaynak bir eser olup para ile satılmaz.

Bu kitabı yapayzekabuyukveri.org adresinden indirebilirsiniz.

Her Şey Veriden Değer Üreten Ülkemiz İçin!

Yapay Zeka ve Büyük Veri Kitap Serisi Editörleri - Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi - Dr. Umut DEMİREZEN, CB Dijital Dönüşüm Ofisi, Yapay Zeka Birim Müdürü

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey)
Announcement
12/18/2020

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey)

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği 2006 yılından beri; ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşıldığı, üniversite-kamu- endüstri işbirliğinin geliştirildiği, kamunun bilgilendirildiği, eğitildiği, toplumun bilgi güvenliği farkındalığının arttırıldığı, bunlara ilaveten bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli etkinlik olarak kabul görmektedir.


ISCTurkey 2020 Konferansı’nın ana teması "Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı ve Transferi" olarak belirlenmiştir. Makineler arası iletişim (M2M), Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zekâ, Blok Zincir Teknolojisi, Kuantum Sonrası Kriptoloji (Post-Quantum Cryptology) uygulamalarının artması hem siber savunma hem de siber saldırıların niteliğini kökten değiştirmektedir. Konferansta bu teknolojiler karşısında ortaya çıkan dijital kimlik tanımı çerçevesinde bu alanda oluşan yeni gelişmeler, değişimler; bu alanda gerçekleşebilecek siber saldırılar ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemlerin yanı sıra, Türkiye'nin siber güvenlik stratejisi, yerli ve milli olarak geliştirilen uygulamalar ve benzeri konular ele almak, çağrılı konuşmacılar, akademik bildirilerin sunulacağı oturumlar ve eğitimler düzenlenmektir. 


Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirmektedir. 


IEEE destekli olarak yapılan bu etkinlikte sunulan bildiriler, hazırlanan raporlar, yapılan sunumlar bu sitede ücretsiz olarak erişime açıktır.


Konferans web sitesine www.iscturkey.org adresinden erişilebilinir.

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi
Announcement
12/18/2020

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi açık kaynak TÜRKÇE bir dergi olup, ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bu dergiye https://dergipark.gov.tr/ubgmd adresinden erişebilir ve makale gönderebilirsiniz. 

Thesis Documents

Cyber Threat Informatıon Sharıng Between Organızatıons Evaluatıons And Suggestıons
ANALYSIS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INTELLIGENT INTRUSION DETECTION SYSTEMS
Detectıng Braın Tumors Usıng Deep Learnıng Approaches
PORNOGRAPHIC WEB CONTENT FILTERING WITH SKIN COLOR INFORMATION
Energy Effıcıent Placement Of Vırtual Securıty Functıons: Method Proposals And Applıcatıon
Outlıer Orıented Utılıty Based Bıg Data Anonymızatıon Model
Fraud Detectıon Models In Class Imbalanced Bıg Data And Explaınabılıty
Anomaly Detectıon In Braın Mrı Images Wıth Deep Learnıng Methods
DEVELOPING WEB BASED AUTOMATIC LANGUAGE IDENTIFICATION AND TRANSLATION SYSTEM
Fashıon-Based Customer Analysıs For Retaıl Stores: A Hybrıd Intellıgent System Proposal
INVESTIGATION, DESIGN AND DEVELOPMENT OF STEGANOGRAPHIC TOOLS