Education Information

Education Information

 • 1999 - 2008 Doctorate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sınav kaygıları, saldırganlık eğilimleri ve problem çözme becerilerindeki yetersizliklerin sağaltımında grupla çözüm odaklı kısa terapinin etkileri

  Ataturk University, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1999 Postgraduate

  Üniversite öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ben durumları ve sosyo-ekonomik düzeyleri aralarındaki ilişkiler Sustainable Development

  Ataturk University, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English