Education Information

Education Information

 • 2012 - 2019 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Izmir Institute Of Technology, Instıtute Of Engıneerıng And Natural Scıences, Kimya (Yl) (Tezli) (İngilizce), Turkey

 • 2007 - 2008 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi Programı, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Gliomda ADE ve ADE reseptör polimorfizmi ile bazı anjiyojenik markerlerin serum ve doku düzeylerinin değerlendirilmesi

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Changes in protein profiles in Bortezomib applied Multiple Myeloma cells

  Izmir Institute Of Technology, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli) (İngilizce)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English