Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Nursing Students' Knowledge of Palliative Care at a University in Turkey

RESEARCH AND THEORY FOR NURSING PRACTICE, vol.32, no.3, pp.276-295, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Perceived social support and psychosocial adjustment in patients with coronary heart disease

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.23, no.4, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Multipl Miyelom Hastalarının Bakımında Hemşire-Literatür Taraması

Journal of Contemporary Medicine, vol.7, no.1, pp.91-96, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İntrakardiyak defibrilatör şoklaması yaşayan hastaya psikososyal hemşirelik yaklaşımı

Medeniyet Medical Journal, vol.30, no.1, pp.51-55, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

KEMOTERAPİYE BAĞLI KUSMADA TAMAMLAYICI TIP

Bozok Tıp Dergisi, vol.4, no.3, pp.63-65, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrenci hemşirelerin palyatif bakıma ilişkin görüşleri

17.Ulusal İç hastalıkları Kongresi, Turkey, 14 - 18 October 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılarda Ağrıya Yönelik Görüşleri

17.Ulusal İç Hastalıkalrı Kongresi, Turkey, 14 - 18 October 2015

kanser hastalarının deneyimledikleri semptomlar ve hastalık algıları

4. ulusal geriatrik hematoloji kongresi, Turkey, 2 - 04 October 2015

geriatrik myelom hastalarında bakım süreci

4. ulusal geriatrik hematoloji kongresi, Turkey, 2 - 04 October 2015

Books & Book Chapters

Kritik Bakım /Yoğun Bakım

in: Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram Beceri ve Modeller Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller, GÜRHAN NERMİN, YAMAN SÖZBİR ŞENGÜL, POLAT ÜLKÜ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.188-197, 2020