Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Weldability of austempered rail steel using the flash-butt process

MATERIALS TESTING, vol.63, no.7, pp.662-667, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effects of subzero treatments on the mechanical properties of the sae 4140 steel

Materiali in Tehnologije, vol.53, no.4, pp.489-494, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

AISI 1050, AISI 304 VE AISI 430 TİP ÇELİKLERİN YAKMA ALIN KAYNAK YÖNTEMİYLE KAYNATILMASI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.7, no.4, pp.927-937, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Aısı 304 Paslanmaz Çeliğin Direnç Kaynağında Birleşimin Mekanik Özelliklerine Soğuma Hızının Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.6, pp.45-57, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Endüstri Meslek Liselerine Öğrenci Yönelimi

Industrial Arts Education Faculty Journal, no.32, pp.127-145, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yakma Alın Kaynağında Yığma Basıncının 16Mn Cr5 Zincir Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisi

Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, vol.9, no.4, pp.295-301, 2006 (Other Refereed National Journals)

Yakma Alın Kaynağı İle Kaynatılmış İki Farklı Çeliğin Kaynak Kalitesine Yığma Akım Zamanının Etkisi

G.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, vol.21, no.3, pp.519-525, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yakma Alın Kaynağında Yığma Akım Zamanının Bağlantının Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, vol.7, no.4, pp.327-333, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YAKMA ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN S355 J2MALZEMELERİNDE FARKLI BİRLEŞTİRME AÇILARININBİRLEŞTİRMENİN KAYNAK KALİTESİNE VE METALURJİKÖZELLİKLERE ETKİSİ

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 21 - 23 June 2019, pp.1271-1277

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Mikroyapısal Karakterizasyonu

3’xxrd Interational Symposium of Industrial Design Engineering (ISIDE’xx18), 22 - 24 November 2018

Cor-Ten Çeliklerin Elektrik Ark Kaynağında Elektrod Tiplerinin Birleştirmenin Mekanik ve Mikro Yapı Özelliklerinin İncelenmesi

3’xxrd Interational Symposium of Industrial Design Engineering (ISIDE’xx18), 22 - 24 November 2018

Yakma Alın Kaynağı ile Birleştirilmiş Saf Titanyumun Mekanik Özelliklerinin İncelenmes

3’xxrd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.470-473

Parametreleri Taguchi Metoduyla Belirlenen API 5LX65 Boru Birleştirmelerinin Radyografik Muayene İncelemeleri

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.162

GRADE A GEMI SACLARINDA KAYNAK BÖLGESININ SERTLIĞINE KOROZYONUN ETKISI

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASIMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.689-697

ESTIMATION BY FUZZY LOGIC OF ABRASIVE WEAR PROPERTIES OF COATED VALVES SURFACES BY TIG WELDING

The 9th Internacional Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, 9 - 12 June 2016

Tıg Kaynak Yöntemi İle Kaplanmış Supap Yüzeylerinin Abrasif Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

3rd International Conference on Welding Technology Welding Technologies and Exhibition, 21 - 23 May 2014

TIG Kaynak Yöntemiyle Kaplanan Supap Yüzeylerinde Sıcaklığın Adhesif Aşınma Özelliklerine Etkis

3rd International Conference on Welding Technology Welding Technologies and Exhibition, 21 - 23 May 2014

TIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE KAPLANAN SUPAP YÜZEYLERİNDE SICAKLIĞIN ADHESİF AŞINMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition, Manisa, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.806-815