Education Information

Education Information

 • 1999 - 2006 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Scıence, Peyzaj Mimarlığı , Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Scıence, Peyzaj Mimarlığı, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Ankara kentinde kentsel ısı adası etkisinin yaz aylarında uzaktan algılama ve meteorolojik gözleme dayalı olarak saptanması ve değerlendirilmesi üzerinde bir araştırma

  Ankara University, Instıtute Of Scıence, Peyzaj Mimarlığı

 • 1999 Postgraduate

  Toplu Konut Alanlarında Ekolojik Planlama İlkelerinin Ankara-Eryaman 5. Etap Örneğinde İrdelenmesi

  Ankara University, Instıtute Of Scıence, Peyzaj Mimarlığı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German