Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr), Turkey

 • 1993 - 1997 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Pr., Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Aykırı gözlemlerin gruplar halinde varlığının çok değişkenli çoklu regresyon analizinde Bayesgil yaklaşım ile irdelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Çoklubağlantıya neden olan gözlemlerin belirlenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli)