Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Opinions of Teachers' Competences in Teaching Turkish As A Foreign Language

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.3, pp.343-356, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinin Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.99-117, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerineİlişkin Görüşler

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), pp.343-356, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İkinci Meşrutiyet Dönemi Şiirine Balkan Savaşı nın Yansımaları

Türk Yurdu, vol.32, pp.122-128, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türk Kültüründe Ağaç Kültü ve Dut Ağacı

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, vol.19, no.61, pp.43-55, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

1872 1900 Yılları Arası Türk Edebiyatına Terzilik Mesleğinin Yansımaları

ACTA TURCICA, vol.1, pp.168-183, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ömer Seyfettin de İnsan Sevgisi

Türk Yurdu, vol.29, no.259, pp.53-56, 2009 (Other Refereed National Journals)

II Meşrutiyet Dönemi Dergileri Üzerine Bir Değerlendirme

Doğu Batı, vol.2, no.46, pp.207-223, 2008 (Other Refereed National Journals)

II Meşrutiyet Döneminde Dil ve Edebiyatta Millîleşme

Türk Yurdu, vol.28, no.251, pp.102-105, 2008 (Other Refereed National Journals)

Edebiyat Programları Üzerine Bir Değerlendirme

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.162-169, 2007 (Other Refereed National Journals)

Attilâ İlhan ın Edebiyat ve Aydınlar Hakkındaki Görüşleri

Türk Yurdu, vol.25, no.219, pp.49-53, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ahmet Reşit Rey in Dil ve Edebiyat Hakkındaki Görüşleri

Türk Yurdu, vol.21, pp.177-180, 2001 (Other Refereed National Journals)

Fantastik Anlatım ve Nazlı Eray

Türk Yurdu, vol.20, pp.306-310, 2000 (Other Refereed National Journals)

Yahya Kemal ve Neo Klasisizm

Türk Dili, no.578, pp.179-185, 2000 (Other Refereed National Journals)

Gülnar

Türk Dili, vol.199911, no.571, pp.646-651, 1999 (Other Refereed National Journals)

Sadık Rıfat Paşa ve İtalya Seyahatnamesi

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.374-395, 1999 (Other Refereed National Journals)

Ahmet Hamdi Tanpınar ın Eserlerinde Çocukluk Hatıraları

Türk Yurdu, vol.18, no.13, pp.61-65, 1998 (Other Refereed National Journals)

Deneme

Türk Dili, no.543, pp.307-318, 1997 (Other Refereed National Journals)

Hangi Edebiyat

Türk Yurdu, vol.17, no.121, pp.28-32, 1997 (Other Refereed National Journals)

Nasreddin Hoca nın Mansıbı

Milli Folklor, vol.4, pp.24-26, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbrahim Alâeddin Gövsa

G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi, no.2, pp.172-176, 1994 (Other Refereed National Journals)

Namık Kemal in Romanları

G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.55-65, 1989 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Faik Baysal’ın Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme

Ulusal Türk Edebiyatında Sakarya Sempozyumu, Turkey, 17 - 18 October 2012

Mehmet Âkif Ersoy’un Duygu ve Düşünce Dünyası

Mehmet Âkif Ersoy Paneli, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2010

Faik Baysal ve Hikâyeciliği

Faik Baysal'a Saygı Günü, Adapazarı, Turkey, 04 December 2007

Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Kadın

Ömer Seyfettin ve Eserleri Sempozyumu Bildirileri,Gönen., Balıkesir, Turkey, 06 March 1996 - 09 March 1997, pp.137-148

Books & Book Chapters

Osmanoflar

in: Prof Dr Leyla Karahan Armağanı, Ülkü Gürsoy,Dilek Ergönenç, Fevzi Ersoy.., Editor, Akçağ, Ankara, pp.615-625, 2013

Dersaadette Sabah Ezanları

Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1999

Müfit Ratip

Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1999