Education Information

Education Information

 • 1993 - 2000 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1985 - 1989 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Çeşitli mangan ve kobalt komplekslerinin sentez yapılarının aydınlatılması ve yeşil bitkilerin fotosentezindeki katalizör rollerinin incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1989 Postgraduate

  • Cr,Co,Ni ve Zn’nin o-Fenilendiamin ve 2-Aminofenol Komplekslerinin Sentezi [Co(opd)2]SO4 ve [CrCl2(opd)2]Cl nin Akuasyon Kinetiği

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)