Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GRAFİK TASARIM VE MARKA ALGISI

ANKARA GÜZEL SANATLAR LİSESİ KURULUŞUNUN 25. YILI KUTLAMALARI "25. YILDA GENÇ ADIMLAR-2", Ankara, Turkey, 24 - 29 May 2015